Formacja ministrantów

Formacja ministrantów

KANDYDAT NA MINISTRANTA1. Kandydatem może być chłopiec, który przystąpił do pierwszej Komunii Świętej.2. Chłopcy, którzy pozytywnie odpowiedzą na zaproszenie do służby przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, zostają włączeni do grona kandydatów na ministrantów.3. Zaleca się,...
Formacja Lektorów

Formacja Lektorów

1. Lektor (właść. pełniący funkcję lektora) to ministrant, który w czasie liturgii i nabożeństw czyta Słowo Boże z wyjątkiem Ewangelii, oraz wygłasza komentarze i modlitwy przeznaczone w przepisach liturgicznych dla osób świeckich (np. wezwania modlitwy...
Formacja ceremoniarzy

Formacja ceremoniarzy

Spotkania raz w miesiącu w 3 poniedziałek miesiąca. Udział w Eucharystii. Konferencje duchowe. W tym roku podjęcie formacji ministrantów w temacie: „W służbie powołań”. Ceremoniarz jest to ministrant, który posługuje przy ołtarzu, pomaga duszpasterzowi w przygotowaniu...