Formacja Lektorów

Maj 12, 2021 | Formacja

1. Lektor (właść. pełniący funkcję lektora) to ministrant, który w czasie liturgii i nabożeństw czyta Słowo Boże z wyjątkiem Ewangelii, oraz wygłasza komentarze i modlitwy przeznaczone w przepisach liturgicznych dla osób świeckich (np. wezwania modlitwy powszechnej).
2. Lektorem może zostać tylko ten z grona ministrantów starszych, który:
– ukończył 1 klasę liceum;
– wyraża chęć służenia wspólnocie Kościoła poprzez publiczne odczytywanie Słowa Bożego;
– odznacza się wzorową postawą moralną;
– posiada wystarczającą wiedzę religijną i predyspozycje głosowe;
– zostanie skierowany na kurs lektorski przez swojego ks. proboszcza;
– kurs lektorski ukończy z wynikiem pozytywnym.
3. Ukończenie kursu lektorskiego z wynikiem pozytywnym jest niezbędne, do tego, by otrzymać błogosławieństwo księdza biskupa do pełnienia funkcji lektora.
4. Kurs lektorski.
– Kursy lektorskie organizowane są w rejonach, co dwa lata i koordynowane przez diecezjalne duszpasterstwo ministrantów;
– Zajęcia prowadzone są przez 6 sobót, w cyklu 4 bloków tematycznych:
5. Strojem właściwym dla lektora jest alba przepasana cingulum oraz krzyż lektorski.
6. Lektor obowiązany jest do uczestniczenia raz w roku w rekolekcjach, albo przynajmniej w dniu skupienia lektorów.